Grand Prix National  -  Wedstrijdpromotie LP-LG


Onze doelstelling:

Het aanmoedigen van luchtpistool en luchtgeweer schutters om deel te nemen aan een groter aantal open wedstrijden.


Middelen:

  1. 1)  Het opzetten van een competitie die een vol seizoen beslaat.

  2. 2)Het beschikbaar stellen van prijzen, in geld en artikelen, opgebracht door de GPN en haar sponsors

  3. 3)Het promoten van de wedstrijden van de bij de GPN aangesloten verenigingen.

  4. 4)Het verloten van de beschikbare prijzen aan de deelnemende schutters, naar ratio van de bezochte wedstrijden, zoals vastgelegd in de reglementen.


Organisatie:

  1. 1)De verenigingen aangesloten bij de GPN wijzen jaarlijks een bestuur aan welke zorg draagt voor de financiële en administratieve coördinatie.

  2. 2)De aangesloten verenigingen zorgen voor de wedstrijdorganisatie en de bijbehorende uitslagen.

  3. 3)De deelnemers-registratie vindt plaats bij Dirk van Loopik en Jam Oegema.


Deze website werd aangepast vrijdag 12 maart 2021.   

Welkom op de website van Grandprix National